பாடல்க் கொத்துக்கள்

பாடல்கேட்டோர்

free counters

Sunday, June 7, 2015

வற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் பக்திப்பாடல்கள் திருவூஞ்சற் பாடல்கள்.

வற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் பக்திப்பாடல்கள் திருவூஞ்சற் பாடல்கள்.

பாடல்கள் - நித்யஸ்ரீ மகாதேவன்.
பாடல் ஆக்கம் - அளவெட்டி , அறுட்கவி.சி.விநாசித்தம்பி.

0 comments

Post a Comment