பாடல்க் கொத்துக்கள்

பாடல்கேட்டோர்

free counters

Wednesday, April 30, 2014

அளவெட்டிவெளிவயல் முத்துமாரி அம்மன் இசைப்பாமாலை

அளவெட்டிவெளிவயல்
 முத்துமாரி அம்மன் இசைப்பாமாலை

தயாரிப்பு - S.றஜீவ்
இசை         -  இசைஇளவரசன் Dr.கந்தப்பு ஜெயந்தன்
பாடல்   -      S.G சாந்தன்
                        J.R சுகுமார்
                        S றஜீவ்
                        K ஜெயந்தன்
                        K பிரதா
                         ராஜேந்திரா
                       K ஜெயரூபன்

0 comments

Post a Comment