பாடல்க் கொத்துக்கள்

பாடல்கேட்டோர்

free counters

Tuesday, April 2, 2013

உல்லியனொல்லை கண்ணகை அம்மன்

வடமராட்சி வதிரி உல்லியனொல்லை கண்ணகை அம்மன் மீது பாடப்பெற்ற பக்திக்கீதங்கள் “ உல்லியனொல்லையாள் “ எனும் இறுவெட்டு
இசை: சத்தியன்
பாடலாசிரியர்: சோ.ப,அ.அஜந்தகுமார்,மானியூர் ரட்ணேஸ்,த.ஜெயசீலன்,சி.முகுந்தன்
பாடியவர்:S.Gசாந்தன்,NVM.நவரத்னம்,T.திவாகர்,A,கிருஸ்ணா,N.தனசொரூபி,R.அபிஷாதன்,T.தினிஷா
முன்னுரை:T.கவிதா
முன்னுரை
கடல்வழி வந்த
உல்லியனொல்லை இருப்பவளே
வதிரியம்பதியில் நிறை
மெல்லச்சிரிக்கும்
எல்லையில்லா
உல்லியனொல்லையில் உரைந்த
வேப்பமர நிழலில்
உல்லியனொல்லை கண்ணகையின்
உல்லியனொல்லை பதியுவந்தாள்
வேப்பிலையடித்து
குடிகொண்டு நிற்கின்ற
கண்ணகையம்மா

0 comments

Post a Comment