பாடல்க் கொத்துக்கள்

பாடல்கேட்டோர்

free counters

Friday, March 22, 2013

சாந்தை சித்திவிநாயகர் ஆலய பக்தி இசைப்பாடல் இறுவெட்டு

அருள்மிகு சாந்தை சித்திவிநாயகர் ஆலய பக்தி இசைப்பாடல் இறுவெட்டு

 
சாந்தை வினாயக
சீரும் சிறப்பும்
பிள்ளையாரு பிள்ளையாரு
மூட்சித வாகனன்
சாந்த சாந்த
பன்னீரும் பால் கொண்டு
காக்க வேண்டும் காக்கவே
சாந்தத்து நாயகனே
யெய்கணபதி
கண்டு கொண்டேனே

0 comments

Post a Comment