பாடல்க் கொத்துக்கள்

பாடல்கேட்டோர்

free counters

Friday, January 28, 2011

ஞானவைரவர் ஆலயபக்திமாலை

ஞானவைரவர் ஆலயபக்திமாலை ஞானவைரவர் ஆலயபக்திமாலை
இவ் இறுவட்டு பாடல்வரிகளை இயற்றியவர் - இயலிசை வாரிசு, கலாரத்னா கலாபூசனம், பிரம்மஸ்ரீ . மா. க.வீரமணிஐயர்.
இசையமைத்துப்பாடியவர் - கலைமாம்ணி, கலாரத்னா டாக்டர். சீர்காழி சிவசிதம்பரம் .0 comments

Post a Comment